Срокове за плащане

Месечните дължими суми за топлинна енергия се заплащат в 45-дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят.
Лихви се начисляват върху неплатените месечни фактури за дялово разпределени и върху годишната изравнителна сметка.

ВАЖНО: Лихви не се начисляват върху месечните сметки топлинна енергия, съставени на база прогнозен дял.

Безкасово плащане

Спестете време и усилия


Още
Касово плащане

Платете в удобно за Вас място


Още