• Как да проверя колко дължа
  Размерът на задълженията можете да проверите в центровете за обслужване на клиентите на “Топлофикация София” ЕАД или на 0700 11111 или тук.
 • Ако срещу вас е започнало съдебно производствo
  На всеки етап от съдебното производство можете да потърсите възможоност за сключване на споразумение, като се обърнете към Правна Дирекция на “Топлофикация София” ЕАД в работни дни от 8:30 до 17:00 часа на адрес: София, ж.к Борово, ул. Природа 2. Споразумение може да се сключи от титуляра на партидата или от нотариално опълномощено от него лице. Изисква се документ за самоличност.
 • Ако все още няма започнало съдебно производство
  Това е точният момент да потърсите контакт със специалистите на “Топлофикация София” ЕАД, които ще ви предложат индивидуален погасителен план без начисляване на лихва за срока на разсроченото изпълнение и без лихва при предсрочно погасяване.
 • Защо не трябва да отлагате
  Разсроченото плащане и индивидуалното договаряне ще ви спестят допълнителни усложнения и разходи, които са неизбежни при съдебно дело. Освен това ще получите вариант за безлихвено изплащане, което е оптимална алтернатива на кредит.
 • Установена практика за изплащане на задължения
  Установената практика е първоначалната вноска да е минимум 30%, като остатъкът се разпределя на 7 равни месечни вноски. Лихви не се дължат от момента на сключване на споразумението при спазване на сроковете за внасяне на договорените суми.

  ВНИМАНИЕ! По време на разсроченото плащане следва да се плащат в срок и текущите задължения.