• Какво е дялово разпределение
  Консумираната от цялата сграда топлинна енергия се отчита от общия топломер в абонатната станция. След това общото количество се разпределя в индивидуалните сметки на всички имоти. Това се прави от фирмите за дялово разпределение или т.нар. топлинни счетоводители.

  Топлинните счетоводители се лицензират и контролират от Министерството на икономиката и енергетиката. Списък с легитимните фирми можете да намерите тук. “Топлофикация София” ЕАД също има лиценз и предлага услугата. Повече информация за условията можете да намерите тук.
 • Как се отчита и разпределя енергията
  Топлинните счетоводители използват утвърдена с Наредба на Министерството на икономиката и енергетиката методика за разпределение на енергията. Освен отчитането на индивидуалното потребление във всеки имот (топломери и водомери за топла вода), те правят и разпределение на разликата между показанията на общия топломер и сумата на индивидуалните измервателни уреди. Това количество обща енергия е енергията за сградна инсталация. Собствениците на имотите в сградата могат да изберат между няколко начина за разпределението на тази енергия по начин, регламентиран в Наредбата. Повече информация можете да получите от своя топлинен счетоводител.

  Има два варианта за отчитане на вашите топломери и водомери за топла вода – реален отчет с уреди с дистанционно отчитане или годишен отчет. В първия случай показанията на уредите се отчитат дистанционно всеки месец и се отразяват в месечната ви сметка. Във втория случай уредите се засичат веднъж годишно, след края на отоплителния сезон. Тогава фирмата за дялово разпределение пресмята със специален софтуер и по утвърдената от МИЕ методика вашата изравнителна сметка. Тя показва разликата между прогнозните количества и реално консумираната от вас енергия в рамките на изминалата година. Съответно вие или имате да доплащате или да възстановявате суми.
 • Заявление за възстановяване на сума от изравнителна сметка
 • Как можете да изберете своя топлинен счетоводител
  Топлинният счетоводител се избира от Общото събрание на Етажната собственост с писменото съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата (по идеални части). Съставя се протокол и се прилага списък на гласувалите собственици.

  Можете да избирате между лицензираните фирми от регистъра тук. Добре е да знаете, че фирмите работят с различни уреди и софтуер и е възможно да се наложи при смяна на фирмата да закупите и нови уреди. Все пак има определени марки, които са универсални и могат да се отчитат от различни топлинни счетоводители.

  От 2010 година “Топлофикация София” ЕАД е една от лицензираните фирми за дялово разпределение. С нашите предимства и условия можете да се запознаете тук.
 • Как се заплащат услугите на топлинния счетоводител
  Фирмите за дялово разпределение предлагат различни условия и пакети в зависимост от услугата, която ползвате и броят измервателни уреди, които се отчитат. Преди да преминете към избор на топлинен счетоводител можете да се запознаете и да сравните различните оферти.

  След като фирмата е избрана официално и е сключен договор с нея, всеки клиент на “Топлофикация София” ЕАД заплаща за услугите й заедно с месечната си сметка за парно и топла вода. Таксата за услугата се разделя на 12 равни части, за да се разпредели тежестта през цялата година. Всяка от тези вноски е отбелязана на отделен ред в месечната ви фактура.
 • Изравнителни сметки