Истини и заблуди

Истини и заблуди за дейността на „Топлофикация София“ ЕАД

 

Заблуда 1

 

   Една от най-често срещаните заблуди сред потребителите на „Топлофикация София“ ЕАД, е че не трябва да плащат такса сградна инсталация, след като са се отказали от услугите на дружеството.

 

Истина

   Сградната инсталация представлява система от тръби, които преминават през цялата сграда, както и през всички помещения на жилищата в нея. Самите тръби излъчват топлина, тъй като по тях тече топла вода. Дори и да сте се отказали от това да ползвате парно и радиаторите ви да са демонтирани, истината е, че според Закона за енергетиката всички абонати, живеещи в топлофицирана сграда, независимо на кой етаж, участват при разпределението на енергията от сградната инсталация.


За по-голяма прозрачност, стриктен контрол върху работата на дружеството упражняват Столична община, Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно регулиране, Сметна палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Национална агенция за приходите.

 

Заблуда  2

   След като веднъж е станал клиент на „Топлофикация София“ ЕАД, абонатът никога не може да се откаже от услугите на дружеството.

 

Истина

   Ползването на парно и топла вода не е индивидуална услуга, а се избира от цялата сграда. Според действащото законодателство не можете да се откажете индивидуално от нея. Единствено ако Общото събрание на сградата реши, могат да се откажат от услугите на дружеството. Ако жилището е необитаемо или не се ползва парно, вентилите се затварят и тогава клиентите плащат само тяхната част от енергията за сградна инсталация.

 

Заблуда 3

   „Топлофикация София“ ЕАД е задължена да плаща наем на собствениците, през чиито имоти преминават тръби на дружеството.

 

Истина

Системата от тръби е обща част по смисъла на Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и Закона за енергетиката. Всички собственици се считат за потребители, като това означава, че системата от тръби за отопление и водоснабдяване не е собственост на „Топлофикация София” ЕАД. 

 

Заблуда 4

   Щранг-лирата не е отоплително тяло, а елемент от сградната инсталация.

 

Истина

   В определението, посочено в Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, щранг-лирата спада към групата на т. нар. “отоплителни тела”, към която са включени също и глидерни, плоски и конвекторни отоплителни тела.

 

Заблуда 5

   Цената на топлата вода трябва да бъде еднаква за всички сгради.

 

Истина

   Количеството топлинна енергия зависи от следните фактори:
– наличието на изолация на сградната инсталация;
– характера на потребление;
– работата на рециркулационната помпа.

(При циркулацията на горещата вода, тя отдава топлина в сградата, която трябва да се компенсира до постигане на 55 оС, в резултат на това загряването на водата не е еднакво за различните сгради.)

 

Заблуда 6

   Централното отопление не е ефективно спрямо отоплението с климатици.

 

Истина

   Към момента в България централното отопление е най-екологично чистият и комфортен начин за отопление. Клиентите, които ползват тази услуга, имат единственото задължение да регулират температурата в помещенията чрез термостатичните вентили. По този начин се управлява и размера на месечните сметки.