Присъединяване на нови клиенти към „Топлофикация София“ ЕАД
Ако желаете да се присъедините към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предлагаме за Ваше улеснение следната информация.

Процедурата се разделя в три последователни стъпки:

I. Съгласуване
II. Ред за присъединяване
III. Образци на заявления