Срокове за плащане

Срокът за безлихвено заплащане на месечните фактурирани суми за топлинна енергия е 30 дни от датата на издаване на фактурата.


Лихви се начисляват върху :

Всяка просрочена фактура, след изтичане на срока за плащане от 30 дни

Безкасово плащане

Спестете време и усилия


Още
Касово плащане

Платете в удобно за Вас място


Още