• Търговска отстъпка
  За участие в програмата “Търговска отстъпка” е необходимо да нямате просрочени задължения и да заплатите дължимата сума за съответния месец в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата. Тогава получавате 3% намаление от дължимата месечна сума.

  Клиентите, които допуснат просрочие на месечна сметка, излизат извън програмата "Търговска отстъпка" и при плащането на следващата сметка не получават предвиденото 3% намаление. Потребителите могат да се включат отново в програмата "Търговска отстъпка" след като погасят всички просрочени месечни сметки. Заявление за заплащане на равни месечни вноски може да изтегите от тук.
 • Разсрочено плащане за лоялни клиенти
  В програмата участват всички клиенти на “Топлофикация София” ЕАД, които избират да плащат на равни месечни вноски и нямат просрочени месечни задължения за потребена топлинна енергия.

  Новите клиенти, които преминат към заплащане на равни месечни вноски получават 50% отстъпка от първата месечна вноска. Те могат да ползват и 3% намаление по програмата “Търговска отстъпка”.

  Старите клиенти, които вече са избрали да плащат на равни месечни вноски, получават 50% отстъпка от 11-ата равна месечна вноска. Те могат да ползват и 3% намаление по програмата “Търговска отстъпка”. Заявление за заплащане на равни месечни вноски може да изтегите от тук.