Приемното време на всички дирекции може да видите тук.

Телефон за обслужване на клиенти в страната : 0700 111 11

Телефон за обслужване на клиенти в чужбина : +359 2 902 49 50


Е-майл за обслужване на клиенти : inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg

За връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: personaldata@toplo.bg


Телефони на аварийна служба : 02 951 51 96 или 02 951 52 58