Условия и ред за подаване на жалби, съгласно Общите условия.