Възстановено е предсрочно топлоподаването на част от потребителите в кв. Дървеница

“Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти, че благодарение на добрата организация на предвидените дейности, топлоснабдяването към потребителите от бл.15 и бл.16, както и към ОДЗ 78 в кв. Дървеница ще бъде възстановено днес, 34 дни предсрочно.