Реконструкция на ул. „Цар Иван Шишман“

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че в рамките на предстоящата цялостна реконструкция на ул. „Цар Иван Шишман“ поетапно ще бъде извършена и рехабилитация на топлопреносните съоръжения. По тази причина, считано от 09.00 часа на 10 май 2021 г. ще бъде спряно подаването на топла вода към следните сгради:

 

За периода от 09:00 часа на 10.05.2021 год. до 20:00 часа на 25.07.2021 год.

 

 • Ул. „Аксаков” №№ 9, 11, 11-А, 18, 18-А, 17, 21, 22, 24-А, 24-Б, 28, 29, 30, 30А, 31, 46,48 А-Б, 50, 52;
 • Пл. „Народно Събрание” №№ 3, 4, 9, 12;
 • Ул. „6-септември” №№ 1, 3, 5, 7;
 • Ул. „Хаджи Димитър” №№ 9, 13А-В, 15, 17-А, 17-Б, 19, 19-Б;
 • Ул. „Цар Иван Шишман” №№ 1, 2, 4, 8, 10;
 • Ул. „Славянска” № 19;
 • Ул. „ Добруджа” №№ 5, 7, 11, 15;
 • Бул. „Васил Левски” №№ 83, 85, 87, 89, 91, 93 А-Б;
 • Бул. “Цар Освободител” №12 и №16;

 

За периода от 09:00 часа на 10.05.2021 год. до 20:00 часа на 10.10.2021 год.

 

 • ул. „Аксаков” №№ 10, 12, 14, 16;
 • ул. „6-ти септември” №№ 2, 6 А-Б, 7-А, 9, 9-Б, 13 А-Б,19;
 • ул. „Хаджи Димитър” №№ 2, 4, 8, 10, 12, 14;
 • ул. „Цар Иван Шишман” №№ 3, 3-А, 5 А-Б, 16, 17, 18, 19;
 • ул. „Славянска” №№5А, 7 А-Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18А, 20, 22, 24 25, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 А-Б, 40, 42;
 • ул. „Добруджа” №№ 1, 2, 4, 6, 8 А-Б;
 • ул. „Иван Вазов” №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 А-Б, 21 А-Б, 23, 23-Б, 25, 27, 29 А-Б, 34, 36, 38, 40 А-Б, 42;
 • ул. „Ген. Гурко” №№ 37, 38 А-Б,40,42 А-Б,45,47,49 А-Б,51,45, 47, 49 А-Б, 51;
 • ул. „Г. С. Раковски” №№ 123, 123-1, 125, 127;
 • бул. „Васил Левски” № 79;
 • ул. „Достоевски” №№ 2-4, 6;
 • ул. „Цар Иван Шишман” №№ 23, 28, 30, 31, 33 А-Б, 35, 41
 • бул. „Васил Левски” №№ 51, 59, 61, 63-65;
 • ул. „Юрий Венелин” №№1, 2, 3, 4, 5, 8-10, 7, 9, 11, 16 А-Б, 18-20;
 • ул. „Ген. Паренсов” №№ 2-А, 2-Б, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 27 А-Б, 29, 31;
 • ул. „Граф Игнатиев” №№ 25, 29, 35-А, 35-Б, 37, 39 А-Б, 41, 41А;
 • ул. „Мальовица” №№ 2-4, 3 А-Б, 5, 6;

 

Предстоящата цялостна реконструкция на ул. „Цар Иван Шишман“ е възможност да бъдат рехабилитирани едновременно всички ютилити съоръжения – топлопроводи, водопроводи и канализация. Това е причината за продължителния срок на спиране на топлата вода в района, тъй като се налага да се изчаква подмяната и на водопроводните и канализационни тръби от съответните фирми. С оглед осигуряване безопасността на работниците, както и на гражданите в близост до обектите, топлоподаването следва да бъде прекъснато.

 

Топлопреносната мрежа в централна градска част е изградена в средата на миналия век и частично е реконструирана през 80-те години. Компрометираните топлопроводи и повишената аварийност в района налагат подмяната на остарелите тръби с нови, отговарящи на всички съвременни изисквания за енергоефективност, качество и надеждност на топлоснабдяването. Извършеният миналата година монтаж на допълнителни спирателни съоръжения на топлопреносната мрежа дава възможност в по-кратки срокове да бъде възстановено подаването на топла вода към част от засегнатите сгради. Повече подробности клиентите могат да получат от сайта на дружеството – www.toplo.bg и Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg, както и на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111.

 

Напомняме, че за времето на ремонтите на потребителите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода.

 

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на гражданите за причиненото неудобство и разчита на разбиране от тяхна страна, тъй като ремонтите са от изключителна важност за подобряване показателите на предлаганата от дружеството услуга.