Реконструкция в ж.к. „Младост“ 3

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за извършването на реконструкция на топлопреносната мрежа в ж.к. „Младост“-3 в периода от 10 май 2021 г. до 8 юли 2021г. ще бъде спряно топлоподаването към следните сгради:

 

  • Блокове №№ 322, 323, 323А, 326, 327, 328, 329, 330, 330А, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 342;
  • ОДЗ №№ 56 и 59
  • СО - район „Младост“ и трафопост до бл. 340

 

Компрометираните топлопроводи и повишената аварийност в района налагат подмяната на остарелите тръби с нови, отговарящи на всички съвременни изисквания за енергоефективност, качество и надеждност на топлоснабдяването. Повече подробности клиентите могат да получат от сайта на дружеството – www.toplo.bg и Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg, както и на информационния телефон– 0 700 11 111.         

 

Напомняме, че за времето на ремонтите на потребителите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода.

 

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на гражданите за причиненото неудобство и разчита на разбиране от тяхна страна, тъй като ремонтите са от изключителна важност за подобряване показателите на предлаганата от дружеството услуга.