Реконструкция в ж.к. „Младост“-3

 

     

    „Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за извършването на реконструкция на топлопреносната мрежа в ж.к. „Младост“-3 в периода от 10 май 2021 г. до 8 юли 2021г. ще бъде спряно топлоподаването към следните сгради:

 

    Блокове №№ 322,323,323А,326,327,328,329,330,330А,332,333,334,335,336,340,341,342

    ОДЗ №№ 56 и 59

    СО - район „Младост“ и трафопост до бл. 340

 

    Компрометираните топлопроводи и повишената аварийност в района налагат подмяната на остарелите тръби с нови, отговарящи на всички съвременни изисквания за енергоефективност, качество и надеждност на топлоснабдяването. Повече подробности клиентите могат да получат от сайта на дружеството – www.toplo.bg и Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg, както и на информационния телефон– 0 700 11 111.         

Напомняме, че за времето на ремонтите на потребителите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода.

 

    “Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на гражданите за причиненото неудобство и разчита на разбиране от тяхна страна, тъй като ремонтите са от изключителна важност за подобряване показателите на предлаганата от дружеството услуга.