Нова функционалност

 

От днес на сайта на „Топлофикация София“ ЕАД е активизирана още една функционалност, чрез която битовите клиенти ще могат да видят всички издадени им от дружеството месечни фактури от началото на 2020 г., включително и Общата фактура за изминалия отоплителен сезон.

 

Така всеки потребител ще разполага с необходимата му информация, за да проследи какви суми са му начислявани по сметките. Информацията може да бъде достъпена от битовите клиентите в раздел „Проверка на сметка“ -> „Битови клиенти, като след това въведат в съответното поле номера на инсталацията и номера на договорната сметка.

 

Новата функционалност на сайта на дружеството ще даде повече информация на потребителите и те ще могат значително по-бързо да си направят проверка за начислените и дължими суми след годишното изравняване.