Нова функционалност на сайта

„Топлофикация София“ ЕАД предоставя на своите клиенти още една възможност за информация по отношение на изравнителните сметки. В сайта на дружеството – www.toplo.bg, в секцията „Проверка на сметка“ е разработена нова функционалност, чрез която е визуализирано общото задължение на потребителя към текущия месец. Така в информацията на ред „Общо“ са отразени всички до сега приспаднати и дължими суми.

Допълнително, в отделен  ред е посочена сумата, изчислена за прихващане от бъдещи сметки след ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия, съгласно Решение Ц-25 от 24 юни 2020 г. на КЕВР и отразяваща намалението на цената на природния газ за периода 01.07.2019 -31.03.2020 г. Също така клиентът може да види колко от тази сума остава за прихващане в следващите му сметки.