Възстановяване на суми

От днес стартира връщането на суми от изравнителните сметки на клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД. С оглед спазването на противоепидемичните мерки срещу Covid 19 посетителите изчакват реда си извън касовите салони, а вътре в тях ще бъдат допускани само с поставена предпазна маска.

„Топлофикация София“ ЕАД осигури подходящи места за изчакване на потребителите извън сградата в най-посещавания Център за обслужване на клиенти в кв. Борово в Централно управление. Гражданите имат възможност да седнат, като имат на разположение и вода за пиене. Служители на дружеството раздават входящи номера, за да могат хората да изчакат спокойно влизането си в центъра.

Следим потока от посетители във всеки Център за обслужване на клиенти и търсим възможност да осигурим подходящи условия за изчакване на гражданите. От утре ще бъде осигурена вода за клиентите във всички обслужващи  центрове на дружеството, в които се връщат суми от изравнителните сметки