„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.
1949г.

Първата топлофикационна електрическа централа в България

2007г.

„Топлофикация София” АД отбеляза 50 годишнина.

2017г.

Разполагаема мощност: над 3000MW топлинни и 280 MW електрически

Структура

Структура на
Топлофикация София EАД


Прочети още
Финансови отчети

Финансови отчети
на Топлофикация София EАД


Прочети още
Лицензии

Лицензи
на Топлофикация София EАД


Прочети още
Сертификати

Сертификати
на Топлофикация София EАД


Прочети още
Инвестиционна програма


на Топлофикация София EАД


Прочети още